Op zoek naar het juiste loket samen met Ursila!

Onze focusgroepen zijn ‘Hagenaars’ met een migrantenachtergrond. Ook mensen met een ‘niet-migranten’ achtergrond zijn van harte welkom.

Ursila Soebhan (op de foto rechts) is maatschappelijk werkster binnen haar eigen stichting ‘Maatschappelijk Maatwerk’ (zie gelijknamige website).

Ursila: ‘Onze focusgroepen zijn ‘Hagenaars’ met een migrantenachtergrond. Ook mensen met een ‘niet-migranten’ achtergrond zijn van harte welkom. Wij ondersteunen en begeleiden mensen in hun eigen kracht, binnen hun eigen netwerk en systeem. Wij versterken ze waar nodig en zorgen ervoor dat ze zo lang mogelijk volwaardig deel uit kunnen maken binnen de maatschappij.’

Belangrijk vragen als: Wat kunnen zij zelf? Wat betekent het netwerk nu en in de toekomst voor hen en wat heeft dit netwerk nodig? Waar mensen vooral tegen aanlopen zijn concrete vragen op het gebied van hun specifieke leefsituatie, vragen over ouderenzorg, over financiële problemen, over eenzaamheid maar ook over huiselijk geweld en diverse soorten verslavingen.

In mijn werk kom ik gezinnen tegen die het moeilijk hebben. Gezinnen waarvan bijvoorbeeld één van de kinderen verslaafd is en de grote druk die dat legt op de overige gezinsleden. Onderlinge verhoudingen binnen deze gezinnen komen dan op scherp te staan. Al die spanningen kunnen dan weer tot meer zorg- en hulpvragers leiden.’

Enkele maanden geleden kwam het project ‘Familiezorg’ op mijn pad. Een project waarbij wij leren hoe we mensen nog beter kunnen ondersteunen in de zorg voor elkaar. Meer inzetten op het verbeteren van de onderlinge relaties en het versterken binnen hun familiesysteem.’

Eén van de grondslagen uit de methode Familiezorg is dat we de ‘bal spelen en niet de man’.  We zetten dan de zorgsituatie centraal om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. En vervolgens gaan we samen op zoek naar het juiste loket!

Hoe komen mensen bij jullie terecht?

Mensen komen bij mij terecht via mijn professionele netwerk bestaande uit praktijkondersteuners, huisartsen en andere professionals uit zorg en welzijn. Veel professionals en cliënten kennen mij inmiddels, doorverwijzing  via mond-tot-mond reclame is dan ook een compliment.

Onze diensten zijn voor de burgers gratis. Ook ben ik niet gebonden aan beperkende reguliere regelgeving. Hierdoor werken wij niet met wachtlijsten en worden mensen snel geholpen.

Wederom een mooie vorm van ‘overbruggingszorg’.

 

Contact

Ursila Soebhan, ursila.soebhan@stichtingmaatschappelijkmaatwerk.nl, 06 – 153 56 347
Aysien Zondervan
, a.zondervan@pepdenhaag.nl, 070 – 302 4476 (informatie over het project Familiezorg)

 

 

 

Op zoek naar het juiste loket samen met Ursila!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *