“In your biography lies your potention” (Stephan Hausner, familieopstellingen 2017)

Een bijzondere zin! Want als je kijkt naar waar je vandaan komt, met welke normen en waarden je bent opgevoed en alle verdere gebeurtenissen in je leven dan kom je tot de ontdekking dat hoe je vandaag in het leven staat, wat je doet qua werk, hobby en de zorg voor anderen eigenlijk niet zonder reden is.

Als jong meisje groeide ik, samen met mijn drie zussen, op in Roelofarendsveen. Als dochters van een bekende fabrikant in tennistafels speelden wij in en rondom deze fabriek. Toen nog omringd door weilanden, slootjes en boerderijen.

Vanuit mijn jeugd heb ik een grote drijfveer mee gekregen om vooral op te komen voor anderen. In het bijzonder als het gaat om gelijke rechten voor vrouwen.

Ik kwam erachter dat deze drijfveer ontstond door de eeuwige strijd van mijn moeder om op te komen voor haar rechten en om meer betekenis aan haar leven te geven. Voor een groot deel voelde zij zich hierin tekort geschoten.

Ik trok mij dit zeer aan. Toen zij ziek werd bleef ik mijn bijna ‘onuitputtelijke’ hulp en steun geven.

Met een ‘fulltime’ baan én een zieke hulpbehoevende moeder, ervoer ik al jong de druk van deze dubbele taken. En toen zij na een jarenlange strijd overleed, kwam ik in een burnout. In vakjargon was ik een overbelaste ‘werkende mantelzorger’.

Na mijn ICT baan en het afronden van mijn studie ‘counseling en coaching’ vond ik een nieuwe baan, op een steunpunt mantelzorg. Als geen ander kende ik de valkuilen en uitdagingen van mantelzorgers om zo goed mogelijk voor die ander te willen zorgen en zichzelf hierbij weg te cijferen. Veel mantelzorgers, vooral vrouwen, raken hierdoor overbelast.

Mijn ervaringen in de ICT wereld, waarbij ik ervoor moest zorgen dat het vakjargon omgezet werd  in begrijpelijke, menselijke taal zodat we tevreden klanten behielden, nam ik mee naar de (mantel) zorg sector.

Het onderzoeken van de behoeften en wensen van diverse doelgroepen, het spreken van de juiste taal om meer mensen die zorg en hulp nodig hebben te bereiken, zorgde ervoor dat ik jaarlijks honderden mantelzorgers kon helpen.

Toen in loondienst en inmiddels vanuit mijn eigen coaching- en trainingsbureau ‘Succesvolle Praktijken’.

Met veel plezier en bevlogenheid help ik nu professionals in het pro-actief bereiken en duurzaam ondersteunen van mantelzorgers, hulpvragers en hun familieleden. Ik maak gebruik van de kracht van het strategisch inzetten van Social media, het delen van de juiste content en verhalen en het begeleiden van mensen vanuit het systemisch gedachtegoed.

Voor alles geldt dat we te maken hebben met mensen, met hun familiegeschiedenis, hun familierelaties en hun eigen culturele normen en waarden. Het hebben en tonen van respect voor elkaar is voor mij een leidende waarde.

Zelf mag ik mij omringen met twee lieve zonen, partner, mijn familie en vriendinnen.

Meer over mij

  • Je mag mij altijd wakker maken voor een goed gesprek. Een gesprek over het leven. Hoe we het anders en beter kunnen doen, voor onze kinderen, voor een socialere samenleving.
  • Door veel ‘vallen en opstaan’ ben ik wijzer geworden. Vanuit mijn dagelijks leven haal ik mijn levenslessen. Daar waar anderen ´stoppen´, ga ik door. Opgeven is er niet bij.
  • Ik zie overal kansen en mogelijkheden.
  • Ik ben voorstander van het inzetten van innovatieve marketing en Social Media waardoor de mensen uit mijn doelgroep sneller en beter de juiste zorg en hulp vinden.
  • Familie en goede vrienden zijn voor mij belangrijk. Je hoort ergens bij. Het zijn je wortels. Het ontleent jouw identiteit eraan.
  • Ik hou van verhalen. Verhalen over waar je vandaan komt, wat je hier te doen hebt. Ieder mens heeft een verhaal en is betekenisvol.