“In your biography lies your potention” (Stephan Hausner, familieopstellingen 2017)

Een bijzondere zin! Want als je kijkt naar waar je vandaan komt, met welke normen en waarden je bent opgevoed en alle verdere gebeurtenissen in je leven dan kom je tot de ontdekking dat hoe je vandaag in het leven staat, wat je doet qua werk/hobby eigenlijk niet zonder reden is.

Als jong meisje groeide ik, samen met mijn 3 zussen, op in Roelofarendsveen. Als dochters van een bekende fabrikant in tennistafels speelden wij in en rondom deze fabriek. Toen nog omringd door weilanden, slootjes en boerderijen.

Vanuit mijn jeugd heb ik een grote drijfveer mee gekregen om vooral op te komen voor anderen die onrechtvaardig behandeld worden. In het bijzonder als het gaat om gelijke rechten voor vrouwen.

Ik kwam erachter dat deze drijfveer ontstond door de eeuwige strijd van mijn moeder om op te komen voor haar rechten en om betekenis aan haar leven te geven. Voor een groot deel voelde zij zich hierin tekort geschoten.

En ik trok mij dit zeer aan.

Door deze levenservaringen ontstond er als vanzelf de behoefte om het anders te doen.

Zo zette ik mij binnen mijn eerste baan in de IT-sector in voor klanten die moeite hadden om met nieuwe technologische ontwikkelingen mee te komen.

Het vakjargon omzetten in begrijpelijke en menselijke taal zorgde ervoor dat deze klanten de materie goed begrepen en konden leren wat ze moesten leren. Ook werden ze in staat gesteld om hun wensen en behoeften uit te mogen spreken en werd er goed naar ze geluisterd.

Dit resulteerde in loyale, tevreden klanten die als ambassadeurs voor ons bedrijf altijd een goed woordje over hadden.

Vele jaren later, werkzaam in de (mantel) zorg sector, bleek deze aanpak ook te werken. Zorgvragers en hun mantelzorgers de mogelijkheid bieden zich uit te laten spreken hoe het anders en beter kan. Hierdoor meer begrip kregen voor elkaar en elkaars situatie en daardoor zich meer ondersteund voelden.

Het opzetten en begeleiden van duurzame cliënt- en klantcommunities is één van mijn kernkwaliteiten.

Het onderzoeken van de behoeften en wensen van diverse doelgroepen, het spreken van de juiste taal om meer mensen die zorg en hulp nodig hebben te bereiken, zet ik nu in binnen mijn eigen coachings- en communicatie bureau.

Voor alles geldt dat we te maken hebben met mensen, met hun familiegeschiedenis, hun familieposities, patronen en hun eigen normen en waarden. Zelf mag ik mij omringen met twee lieve zonen, partner, mijn familie en vriendinnen.

Meer over mij

  • Je mag mij altijd wakker maken voor een goed gesprek. Een gesprek over het leven. Hoe we het anders en beter kunnen doen, voor onze kinderen, voor een socialere samenleving.
  • Door veel ‘vallen en opstaan’ ben ik wijzer geworden. Vanuit mijn dagelijks leven haal ik mijn levenslessen. Ik deel ze graag.
  • Ik ben voorstander van het inzetten van innovatieve marketing en Social Media en leer vrouwelijke professionals graag hoe ze dit kunnen toepassen, juist om hier iets goeds mee te doen.
  • Familie en goede vrienden zijn voor mij belangrijk. Je hoort ergens bij. Het zijn je wortels. Het ontleent jouw identiteit eraan.
  • Ik hou van verhalen. Verhalen over waar je vandaan komt, wat je hier te doen hebt. Ieder mens heeft een verhaal en is betekenisvol.