Samen meer bereiken in de zorg voor elkaar! 

In het werkveld van zorg en welzijn komen we ze vaak tegen; familiezorgers bij wie het water aan de lippen staat, die alsmaar in hun eentje door blijven ploeteren tot ze niet meer kunnen. Veel mensen die voor iemand zorgen vinden het lastig om hulp te vragen. Ze willen anderen niet tot last zijn.

Wil je als hulpverlener niet steeds achter de feiten aanrennen en nieuwe hulpvragers er bij krijgen dan is het van groot belang om familiezorgers (mantelzorgers) op tijd te bereiken en hun te helpen hun vragen, wensen en behoeften te uiten.

En dit kan heel goed met meer aandacht, liefde en compassie.

Tijdige interventie is nodig om familieleden te helpen met voldoende energie de zorg zo lang mogelijk vol te houden. Niet in hun eentje maar samen!

Het samen zorgen is de essentie van familiezorg (*1), de familiecoach faciliteert dit.

Familiezorg is ontstaan uit de behoefte aan relationele ondersteuning van familieleden die voor hun naasten zorgen.

Door de ondersteuning waarin zorgvrager én familiezorger gezamenlijk worden begeleid wordt stress bij familiezorgers  tegen gegaan(*2).

Hulpverleners die willen inzetten op het relationele en systeemgerichte begeleiden van families ter voorkoming van overbelasting van individuele mantelzorgers worden uitgenodigd zich deze expertise eigen te maken.

De expertise familiezorg wordt toegevoegd aan bestaande beroepsgroepen. Dit heeft niet alleen voor het bereiken van meer families met een intensieve zorgvraag grote voordelen maar zorgt ook voor een betere samenwerking op meso niveau met collega professionals. Dubbel profijt dus.

Voor meer informatie neem je contact op met Elvira Heemskerk (*3). E e.heemskerk@missies.nl. Bellen kan ook: T 31 + (0) 6 – 42 999 690.

 

 

caret-down caret-up caret-left caret-right
Klaartje van Montfort (Directeur Exfam Tilburg)

“Ik denk zelf dat inzetten op burgers, families in zorgsituaties en hun mondiger maken (emanciperen) naar de toekomst, de belangrijkste bron van innovatie en verandering brengt. En dan tegelijkertijd krachtige mensen in het werkveld opzoeken die het lef hebben om tegen de huidige collega’s en systemen in te gaan met een duidelijke visie op begeleiding van burgers in langdurige en intensieve zorgsituaties."

(*3) Elvira Heemskerk is gecertificeerd trainer vanuit het Expertisecentrum Familiezorg (Exfam Tilburg). Zij verzorgt workshops, webinars en trainingen op het gebied van relationeel werken, familiezorg en familiecoaching.

Expertisecentrum Familiezorg

 

 

(*1) De methode familiezorg is ontstaan uit de behoefte van familieleden die voor hun naasten zorgen. De behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten uit het vijfjarig promotieonderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid aan de Universiteit van Tilburg. Deze behoefte is vertaald naar een ‘evidence based’ scholingsinstrument voor beroepskrachten in de zorg: methode familiezorg van het expertisecentrum Familiezorg (Exfam) Tilburg.

(*2) Bewezen is dat open communicatie leidt tot minder stress. Minder stress kan overbelasting voorkomen of verminderen. Deze preventieve aanpak leidt op den duur tot minder en/of minder zware aanspraak op intensieve en dure diensten en professionele zorg. Het feit dat de belangrijkste grondslag van de methode familiezorg bewezen is, is een argument voor beleidsbepalers en managers om voor deze methode te kiezen boven ander methoden. Zie proefschrift Beneker genaamd Kolmer (2007), verwijzing naar Vuijk, 1986.